Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2015

instrumentalisttt

December 30 2014

instrumentalisttt
6034 a678
Reposted fromsaku saku viamooncat mooncat
instrumentalisttt
A blessed woman | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamooncat mooncat

December 24 2014

instrumentalisttt
2712 f7b6 500
instrumentalisttt
9544 b082
Reposted fromfelicka felicka viamooncat mooncat

December 20 2014

instrumentalisttt
nie mogę zasnąć
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj vialovesweets lovesweets

December 15 2014

instrumentalisttt
Powinienem zakazać sobie dożywotnio wstępu do samego siebie.
Powinienem sam się wykląć.
— J. Żulczyk
Reposted fromKaoru Kaoru viajakubzulczyk jakubzulczyk
instrumentalisttt
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś, to żaden wyczyn, żadna przygoda.
Przygoda następuje później.
Jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi.
Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, kryptonit. Ja też.
Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
instrumentalisttt
Pesymizm to przywilej człowieka, który myśli.
— Éric-Emmanuel Schmitt
instrumentalisttt

Byłem kim byłem, jestem kim jestem, stanę się kim zechcę.

— ZNALEZIONE
Reposted fromresort resort vialovesweets lovesweets
instrumentalisttt
8577 c448 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vialovesweets lovesweets
instrumentalisttt
Jesteśmy błędem natury i powinniśmy wymrzeć.
— Detektywi
Reposted fromsfeter sfeter vialovesweets lovesweets
instrumentalisttt
3167 3c24
instrumentalisttt
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viamooncat mooncat
2298 170b
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasmutnazupa smutnazupa
instrumentalisttt
8595 06f4
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaiblameyou iblameyou
7554 a275 500
Reposted fromsteak steak viaxnothumanalall xnothumanalall
instrumentalisttt
7845 076f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavocalna vocalna
instrumentalisttt
8584 31df 500
Reposted fromrol rol vianegacja negacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl